References

PHOTO-2022-07-11-16-07-20.jpg

"I feel wholeheartedly grateful for being part of the groups Alona is creating and offering for many years.

The groups and our gatherings are based simultaneously on simplicity and a deep exploration of life and its expansion.

Experiencing this again and again feels very touching, supportive, enriching and healing for me.

With her very clear ability to intuitive guidance and her great capacity to hold space in a very present and loving way, Alona creates a group space where individuals as well as the whole group are rising to its inherent potential. Witnessing it and being part of it is such a great gift to me."


- Isabel Maass

"אני מרגישה אסירת תודה לקבוצות שאלונה יוצרת ומציעה במשך שנים רבות.

הקבוצה והמפגשים מבוססים באופן סימולטני על פשטות ועל צלילה לעומק וחקירה של החיים  והרחבתם. לחוות זאת שוב ושוב מרגיש בשבילי מאוד מרגש, תומך, מעשיר ומרפא.

בעזרת היכולת הברורה והאינטואיטיבית שלה להדרכה ולהחזקת הקבוצה באופן מאוד נוכח ואוהב, אלונה מזמינה למרחב קבוצתי שבו כל משתתף בנפרד וגם הקבוצה כולה מגיעים לפוטנציאל הפנימי שלהם.

ההתבוננות בתהליך ולהיות חלק ממנו זוהי מתנה גדולה עבורי."


איזבל מאס -

"Working with Alona is amazing. Her wisdom and warmth make it easy to open up to her. Her support in finding new ways of seeing ourselves and the world around us changes everything. Without Alona, both of us would not be where we are today. Alona is a wonderful coach and an amazing friend."


- Fadja Ehlail

 "מרגיש לי מדהים לעבוד עם אלונה. החוכמה והחום שלה גורמים להיפתח אליה בקלות. התמיכה שלה במציאת דרכים חדשות להתבונן על עצמנו ועל העולם שסביבנו משנה הכול. ללא המפגש עם אלונה גם היא וגם אני לא היינו מגיעות למקום בו אנו נמצאות כיום. אלונה מאמנת נפלאה וחברה מדהימה."

 

פאדיה אלחליל -

"The work with Alona is Life-changing. In all aspects of my life, the Sessions with Alona were the core of a change towards creativity, deeper understanding, strength, and diving into a world full of possibilities."


- Daniel Kauer 

"העבודה עם אלונה משנה את חיים. מכל הבחינות, המפגשים עם אלונה היו עבורי הליבה של שינוי לכיוון יצירתיות, הבנה עמוקה יותר, כוח, וצלילה אל תוך עולם מלא באפשרויות"

 דניאל קאוור-

"I've worked with Alona for more than 10 years now. We do workshops at my yoga studio in Mannheim and I take sessions with Alona regularly. Those sessions have been the biggest help in difficult times and have had the greatest transformational power to me. Since those years I have not had one session that was not eye-opening for me. I am amazed by Alona's ability to see me. She has the capacity to focus on what are the main obstacles to move forward and can put it into doable steps for me. She helps me to see and feel how my system reacts to situations in my life and hands over tools for a self-responsible next step. I completely trust her guidance and am very thankful to have met her."

- Ann Kristin Höft 

"אני עובדת עם אלונה כבר מעל עשר שנים. אלונה מקיימת סדנאות בסטודיו שלי ליוגה במאנהיים ואני לוקחת איתה מפגשים באופן קבוע. המפגשים האלה היו בשבילי העזרה הכי גדולה בזמנים קשים ונתנו לי את היכולת לבצע שינוי. כל אחד מהמפגשים  לאורך כל השנים האלה פקח את עיניי. היכולת של אלונה לראות ולהבין אותי מדהימה בעיני. יש לאלונה את היכולת לזהות ולהתמקד בדברים שמהווים את המכשול העיקרי להתקדמות ולתרגם את התנועה קדימה לצעדים אפשריים עבורי. היא עוזרת לי לראות ולהרגיש איך אני מגיבה למצבים בחיי ונותנת לי כלים לבצע בעצמי את הצעדים הנדרשים להתקדמות. אני סומכת על ההדרכה שלה באופן מוחלט ואסירת תודה שפגשתי אותה."

אןקריסטין הופט -

"I found Alona at a time that I was looking for spiritual support, and I found much more than that. 

I found a true teacher, an artist, and a person who moves with love.   

To receive guidance from a creative person who makes wonderful Art, is especially useful and accurate, for a person who’s trying to find his way as an artist. 

I highly recommend Alona to anyone who wants to develop themselves, on an emotional level, on a professional level, and find the balance and integration between different elements of Life.

She is a truly gifted human being, a teacher, and an artist."

- Uri Mohilever 

"פגשתי את אלונה בתקופה שבה הייתי זקוק לתמיכה רוחנית ומצאתי בה הרבה יותר מזה. מצאתי מורה אמיתית, אומנית, ואדם שמתנהל מתוך אהבה. כמי שמנסה למצוא את דרכו כאומן, לקבל הדרכה מאדם יצירתי כמו אלונה שיוצר אומנות נהדרת מרגיש  לי שימושי ומדויק במיוחד. אני ממליץ בחום על אלונה לכל מי שרוצה לפתח את עצמו ברמה רגשית וברמה מקצועית ולמצוא איזון ואינטגרציה בין אלמנטים שונים של החיים.   אלונה כישרונית כאדם, כמורה, וכאומנית."

 

אורי מוהליבר -                                                         

"Alona, you are such a gift to me, my life and for this world! I am grateful to know you, to be part of your group space to be inspired by you over and over again for so many years already! I love you and I love the way you are with people how you love them reflecting back their beauty, strength and creativity by every single word you say. For me, you have been a gateway into meditation, a clear channel of authenticity that I trust to guide me into unknown territories. You speak to me in a way that no resistente is not coming up and I can fully enjoy and take a deep rest while listening to you. It's WHAT you say and HOW you say it. A true blessing. I find you a wonderful woman and very inspiring human being. Forever grateful."

- Sophie de Lacaze

"אלונה, את מתנה בשבילי, בשביל החיים שלי, ובשביל העולם. אני אסירת תודה שהכרתי אותך, שאני חלק מהקבוצה, ועל ההשראה שאני מקבלת ממך שוב ושוב לאורך כל כך הרבה שנים. אני אוהבת אותך ואת הדרך שלך עם אנשים, את האהבה שאת נותנת להם ואיך שאת משקפת להם את היופי, הכוח והיצירתיות שלהם באמצעות כל מילה שאת אומרת. בשבילי את היית שער אל המדיטציה וערוץ של אוטנטיות שעליו אני סומכת שיוביל אותי אל טריטוריות לא מוכרות. את מדברת אליי בצורה שלא יוצרת אצלי שום התנגדות ואני יכולה ליהנות ולהירגע באופן מוחלט כשאני מקשיבה לך. אלה הדברים שאת אומרת והצורה בה את אומרת אותם. זו ברכה אמיתית. אני חושבת שאת אישה נפלאה ואדם מעורר השראה. מודה לך לעולמים."

סופי דה-לאקזה -

 “The group workshops are intense experiences of vulnerability, opening your heart, and shedding layers of hardened pain in our bodies and spirit. Alona creates a safe container in which the participants shed their deepest fears and release their painful stories by showing up in all their vulnerability with the trust that the group will hold space and offer healing. Alonas sessions transform everyone into a healer .  

Now, more than ever there is so much “scientific” proof of how our stories and traumatic experiences are imprinted in our bodies. Alona uses somatic approaches to create a safe container for the group and an opportunity for vulnerability for the individual. In my experience in Alona's workshops, I was able to physically release trauma, programming and hardened thought patterns. Before my brain had an opportunity to intellectualize it, my body was able do the work of releasing, and relaxing into the moment, and  is where the healing happened.”

- Sarah Peters

"הסדנאות הקבוצתיות הן חוויה עוצמתית של רגישות, פתיחת הלב, והארת שכבות עמוקות של כאב גופני ורגשי. אלונה יוצרת סביבה בטוחה שבה המשתתפים מעלים את הפחדים העמוקים שלהם ומשחררים את הסיפורים הכואבים שלהם באמצעות חשיפה כנה של הפגיעות שלהם ומתוך אמון שהקבוצה תתמוך בהם ותציע ריפוי.                                עכשיו יותר מתמיד קיימות הוכחות מדעיות לכך שהחוויות הטראומטיות שלנו טבועות בגופינו. אלונה מציעה גישה סומאטית ויוצרת מיכל מוגן עבור הקבוצה והזדמנות לכל אינדיבידואל לחשוף פגיעות. החוויה שלי בסדנה של אלונה היא שהייתי מסוגלת לשחרר טראומה, התניות ודפוסים של חשיבה מקובעת באופן פיזי. לפני שהמוח שלי החל באינטלקטואליזציה של הדברים הגוף שלי יכול היה להשתחרר ולהירגע לתוך הרגע הנוכחי שבו  מתרחש הריפוי."                                                                                          

שרה פטרס -